گریه و خنده نوزادان، مرتبط با زبان مادری؟

پژوهشگران سوئدی در جدیدترین تحقیقات‌ خود اعلام کردند نحوه گریه و خنده نوزادان تازه متولد شده در هر کشور با زبانهای مختلف با توجه به زبان مادری متفاوت است.

مهر: پژوهشگران سوئدی در جدیدترین تحقیقات‌ خود اعلام کردند نحوه گریه و خنده نوزادان تازه متولد شده در هر کشور با زبانهای مختلف با توجه به زبان مادری متفاوت است.

نحوه گریه و خنده نوزادان کشورهای مختلف با توجه به زبان مادری متفاوت بوده و گاه در دو کشوری که در دو قاره متفاوت قرار دارند شبیه به یکدیگرند.

این نکته حائز اهمیت است که نوزادان متولد شده در قطب شمال کمتر از هر کودک دیگری گریه می‌کنند و نحوه گریه کردن این نوزادان شبیه به خنده نوزادان متولد شده در قاره آفریقا است.

همچنین این مهم مشخص شده که گریه کردن نوزادان شهرهای سیدنی و ملبورن شبیه صداهایی است که کودکان چینی در حین بازی کردنشان تولید می‌کنند.

دامنه این تحقیق شامل یکصد هزار نوزاد یک روزه تا 6 ماهه است که در بیش از 136کشور مختلف در تمام قاره‌های دنیا متولد شده‌اند.