مراقبت از نوزاد نارس، آنها هم درک میکنند

تحقیقات نشان می‌دهد اعضای حسی و سیستم‌های حسی در نوزادان نارس کمتر از نوزادان طبیعی کارایی دارند.

رسالت: نتایج یک تحقیق نشان داد: نوزاد انسان حتی نوزادان هفت ماهه قادرند اشیا را با دست‌های خود درک کرده و از یکدیگر تشخیص دهند. در این پژوهش برای اولین بار درک کامل و مؤثر دست‌ها در نوزادان نارس انسان نشان داده شده است. این پدیده توسط محققان دو آزمایشگاه مختلف در پاریس کشف شد.

نوزاد نارس، هم می‌تواند درک کند؟

تحقیقات نشان می‌دهد اعضای حسی و سیستم‌های حسی در نوزادان نارس کمتر از نوزادان طبیعی کارایی دارند، اما این آزمایش که روی 24 نوزاد نارس انجام گرفت، برای اولین بار نشان داد این نوزادان هم می‌توانند یک جسم را با دست‌های خود درک کنند. این یافته می‌تواند دانش محققان از قابلیت‌های ادارکی نوزادان نارس را افزایش ‌دهد و متخصصان را به درمان این کودکان که با برخی از مشکلات رشدی مواجهه هستند، امیدوار ‌کند.