تغذیه صحیح کودکان، خوردنی های آلرژی زا

اگر کودک شما به بادام زمینی یا سایر مغزهای خشکبار حساسیت دارد، اگر احتیاط‌های مهم و جدی را انجام دهید می‌توانید از بروز واکنش‌های آلرژیک شدید و تهدید کننده در او جلوگیری نمایید.
ایسنا: کارشناسان این انجمن توصیه می‌کنند که آوردن مغز خشکبار حساسیت زا را به خانه خود ممنوع کنید و به شدت مراقب آغشته شدن مواد غذایی به این خوردنی‌ها باشید. از دادن خوردنی‌هایی که خودتان تهیه و آماده نکرده‌اید به کودکانتان خودداری کنید و اگر آگاه نیستید که خوردنی مزبور از چه موادی تهیه شده هرگز آن را به کودک خود ندهید.

خوردنی های آلرژی زا، چگونه از کودک مراقبت کنیم؟

اگر به رستوران می‌روید حتما با تمام کارکنان آن درباره مشکل آلرژی کودکتان صحبت کنید و مطمئن شوید که غذاهای آنها آغشته به این مواد حساسیت زا نباشد. غذا یا میان وعده مدرسه را خودتان برای فرزندتان آماده کنید. معلم، پرسنل مدرسه و احیانا پرستار کودکتان را حتما در جریان آلرژی او قرار دهید تا از هرگونه خطای ممکن در مصرف خشکبار آلرژی زا جلوگیری کرده باشید