میزان وزن نوزاد، منشاء از تغییرات ژنتیکی

در آینده شاهد تغییرات ژنتیکی در نوع بشر خواهیم بود تغییراتی که نشان از فربه شدن نوزادان در هنگام تولد دارد.

ایرنا: دبیر انجمن متخصصان غدد وچاقی گفت:تحقیقات اخیر متخصصان و دانشمندان علم ژنتیک حکایت از افزایش وزن نوزادان در آینده دارد.

ˈمحمد هاشمی با اشاره به نگرانی از شیوع چاقی در بین کودکان و نوجوانان، افزود: در آینده شاهد تغییرات ژنتیکی در نوع بشر خواهیم بود تغییراتی که نشان از فربه شدن نوزادان در هنگام تولد دارد.

وی اضافه کرد: این تغییرات ژنتیکی در اثر تغییر ساختار فیزیولوژیک انسان رخ می دهد که بهترین اقدام برای پیشگیری از تولد چنین نوزادانی ، جلوگیری از چاقی در والدین است.

این متخصص بهداشت عمومی و سلامت جامعه گفت : والدین ضمن اصلاح شیوه زندگی باید شیوه درست تغذیه را آموخته و در زندگی آن را به کار برند.

هاشمی با اشاره به اینکه این تفکر که چاقی که نشاندهنده سلامت فرزندان است تفکری غلط است که به گذشته برمی گردد، گفت: این تفکر ریشه تاریخی دارد و به زمانی که زندگی بشر با کار بیشتر و رفاه کمتر همراه بود، برمی گردد.

وی اضافه کرد: در گذشته چاقی در طبقات مرفه دیده می شد بر این اساس چاقی یکی از نمادهای رفاه قلمداد می شد، این باور غلط هنوز هم جز باورهای رایج جامعه است.

هاشمی اضافه کرد: از سوی دیگر این تفکر غلط در بین والدین نیز رواج یافته است که آنها گمان می کنند چاقی نشاندهنده سلامت فرزندانشان است در حالی که داشتن تغذیه درست و صحیح نماد سلامتی است و چاقی منشاء انواع بیماریها بخصوص بیماریهای غیرواگیر است.

وی بروز سکته های قلبی و مغزی و همچنین پرفشاری خون را از عوارض چاقی برشمرد و گفت: افرادی که در سنین پایین چاق بوده اند در سنین جوانی و میانسالی دچار عوارض ناشی از چاقی می شوند.