نشانه های رشد کودک در چهار ماهگی

پسرم آخر پنج ماه است. وقتی او را می گیرم، سر پا می ایستد ولی چرا غلت نمی زند؛ نمی دانم. یعنی رشدش کند است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم با وزن ۳۱۰۰ و قد ۵۰ به دنیا آمد و در هفته ۳۸ سزارین شدم. وزن فعلی او ۸۶۰۰ و قدش 70 است. قد و وزنش نرمال است؟ چرا غلت نمی زند؟ الان آخر پنج ماه است و همه چیزش نرمال است. خندیدنش و وقتی او را می گیرم، سر پا می ایستد ولی چرا غلت نمی زند؛ نمی دانم. یعنی رشدش کند است. ضمنا از شیر خودم تغذیه می کند.  

دکتر زهرا کیانی، متخصص اطفال:
وزن فرزندتان بسیار خوب است و مشکلی ندارد. در پایان 5 ماهگی بچه دو برابر وزن زمان تولدش را باید داشته باشد، در پایان یک سالگی، سه برابر زمان تولد و در پایان دو سالگی باید 4 برابر وزن تولدش وزن داشته باشد. دور سر بچه در پایان 5 ماهگی باید 8 سانتیمتر و در پایان 6 ماهگی باید 9 سانتمتر باشد. علاوه بر این ها بچه در پایان چهار ماهگی باید بتواند گردن بگیرد، روی پاهایش بایستد و بتواند انگشتان مادرش را بگیرد و اگر این کارها انجام می دهد، بعید می دانم مشکلی داشته باشد.