شنا کردن تو دریا در زمان بارداری

آیا شناکردن تو دریا برای خانم 14هفته مشکل دارد؟
سوال مخاطب نی نی بان: آیا شناکردن تو دریا برای خانم  14هفته مشکل دارد؟

پاسخ دکتر نرگس زعیم زاده، کارشناس ارشد مامایی:
در تحقیقات هیچ‌گونه خطر جدی در مورد کلر و باکتری و مواد شیمیایی موجود در استخر و یا دریا برای مادر باردار یافت نشده است.  اما ورزش آبی مشکلی ندارد، فقط نباید حرکاتی مانند شیرجه زدن و یا پریدن در آب که باعث تغییر ناگهانی فشار و افت اکسیژن جنین می شود، انجام دهید.