غذای کمکی برای نوزاد، برنج مسمومش میکنه؟

به تازگی گروهی از دانشمندان موفق شده اند تا در تحقیقات خود به دو برابر بودن میزان آرسنیک در ادرار نوزادانی که از مواد غذایی بر پایه برنج استفاده می کنند پی ببرند.
والدین معمولا برنج را به عنوان یکی از اولین گزینه های غذایی کودک خود انتخاب می کنند و به نظر می رسد که این نوع از تصمیم می تواند شرایط بدن کودک را دست خوش نوعی از تغییرات کند. به تازگی و در تحقیقات دانشمندان مشخص شده است که آرسنیک موجود در ادرار نوزادانی که از برنج تغذیه می کنند بیشتر از نوزادانی است که هرگز از برنج تغذیه نکرده اند.
 این میزان تفاوت به اندازه ای اندک نیست که بتوان آن را نادیده گرفت بلکه بر اساس این پژوهش، آرسنیک موجود در ادرار این نوزادان دو برابر بیشتر از سایر نوزادان است.
دکتر مارگارت کاراگاس که به عنوان راهبر پروژه در این تحقیق فعال است، در این باره بیان کرد: «آرسنیک موجود در ادرار نوزادان با افزایش وعده های غذایی برنجی یا مبتنی بر برنج افزایش می یابد.» علاوه بر این او اشاره کرد که هنوز مشخص نیست که دفع این میزان از آرسنیک چه تاثیری بر روی سلامت آنها خواهد گذاشت.

با این حال بر اساس اظهارات محققان این تحقیق، این امر ممکن است تحت تاثیر دیگر غذاهایی باشد که نوزادان مصرف می کنند. برای مثال آب سیب یا آب آشامیدنی دارای آرسنیک ممکن است موجب چنین اثری شده باشد. البته این میزان تفاوت به اندازه ای اندک نیست که بتوان آن را نادیده گرفت بلکه بر اساس این پژوهش، آرسنیک موجود در ادرار این نوزادان دو برابر بیشتر از سایر نوزادان است.

یکی از نکات جالب این تحقیقات این است که نتایج آن اندکی پس از تصویب قانون های محدودکننده میزان آرسنیک غیرطبیعی در خوراک های کودکان در ایالات متحده آمریکا منتشر شده است که به نوعی نگاهی از یک دیدگاه متفاوت به این موضوع را نشان می دهد.

5200
کد: 103797
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha