دور سر نوزاد، وقتی نارس به دنیا آمده

احساس می کنم دور سر دخترم کوچیکه. چه کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم ۳۵ هفته به دنیا آمد دور سر ۳۲/۵ قد ۴۵ وزن ۲/۸۰۰ الان ده روز رفته شش ماهگی دور سر۴۰/ ۵وزن ۸ کیلو اما احساس می کنم سرش کوچیکه. چه کنم؟

پاسخ دکتر خیرالسان مبینی، متخصص اطفال:
وزن گیری نوزادتان خوب بوده است. اما در مورد دور سر، از وقت تولد تا شش ماهگی باید حدود نه سانت به دور سر نوزاد افزوده میشد به نظر می آید دور سر نوزادتان حدود یک سانت کمتر باشد اما اگر مرکز بهداشت با اندازه گیری های ماهانه در نمودار رشد به شما در این مورد تذکری نداده اند احتمالا مشکلی وجود ندارد. از طرف دیگر فرزند شما کمی زود به دنیا آمده و متوجه باشید که نباید با نوزادان دیگر او را مقایسه کنید.