درمان سیاهی دندان کودکان، چگونه؟

درمان دندان درد و سیاهی دندان براثر قطره آهن در کودک سه ساله چیست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: درمان دندان درد و سیاهی دندان براثر قطره آهن در کودک سه ساله چیست؟

پاسخ دکتر خیرالسان مبینی، متخصص اطفال:
قطره آهن دندان را سیاه می کند اما باعث خرابی یا پوسیدگی دندان نمی شود. اگر خوردگی ایجاد شده باشد از قطره آهن نیست. اگر دندان کودک پوسیده شده است بهتر است با مراجعه به دندان پزشک دنبال درمان آن باشید. بچه هایی که شب تا صبح سینه مادر یا شیشه شیر در دهان دارند دندان هایشان خراب می شود. برای برطرف کردن سیاهی که قطره آهن ایجاد می کند می توانید با آب و دستمال یا آب میوه آن را پاک کنید. همین طور باید کودکان از سه سالگی مسواک بزنند با خمیردندان های مخصوص کودک که اگر آن را فرو بردند و خوردند نیز مساله ای نخواهد بود.