راههای زیبا شدن جنین، چیست؟

در چه ماه هایی از بارداری چه خوراکی هایی باعث زیبایی نوزاد می شه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در چه ماه هایی از بارداری چه خوراکی هایی باعث زیبایی نوزاد می شه؟

پاسخ از دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان: 
برای زیبایی جنین مهم ترین معیار و اصل ژنتیک نسل شما است، صرف نظر از هر رژیم غذایی. همچنین ترکیب نژادهای مختلف در زمینه زیبایی تاثیر بسزایی دارد. (یعنی ازدواج یک فرد کرد با فرد ترک یا هر نژاد دیگری). همچنین از نظر تغذیه ای هم باید بگویم که خوردن میوه و سبزی تازه نقش مهمی در تمام دوره های بارداری دارد چرا که اعضا و سلول های جنین تا آخرین ماه ها بارداری در حال رشد و تکامل است.