عوارض استفاده از سونا در بارداری

اگر چه دوش های طولانی مدت با آب داغ آرامش زیادی ایجاد می کنند، اما خانم های باردار باید از انجام این کار پرهیز کنند.
اگر چه دوش های طولانی مدت با آب داغ آرامش زیادی ایجاد می کنند، اما خانم های باردار باید از انجام این کار پرهیز کنند.دوش‌های آبِ گرم یا دراز کشیدن در وانِ آبِ داغ، هر چه طولانی‌تر باشند، به بدنتان که زیر فشار و درد‌های ناشی از بارداری است، آرامش بیشتری می‌بخشند. اما با این حال، بهتر است از گرم شدن بیش از اندازه بدن خود پرهیز کنید. افزایش دمای بدنتان به بیش از 38/9 درجه سانتیگراد، ریسکِ نقوص لوله عصبی جنین و کاهش مایعات و خشکی بدن در بارداری را به دنبال دارد.بنابراین تلاش کنید فعالیت‌هایی را که می‌توانند دمای درون بدنتان را بیش از اندازه افزایش دهند، محدود کنید. این فعالیت‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
استفاده از سونا یا وان آبِ داغ
گرفتن دوش‌های طولانی مدت با آبِ گرم
گرم شدنِ بیش از اندازه بدن هنگامِ فعالیت‌های ورزشی و یا هنگامی که در هوای گرمِ بیرون از خانه هستید.
به جای رفتن به سونا و یا خوابیدن درون وانِ آبِ داغ، درون وانی با آبِ نسبتاً خنک بروید. سعی کنید بیشتر با آبِ ولرم و یا اندکی گرم دوش بگیرید یا حمام کنید. و هنگام ورزش یا لذت بردن از فضای بیرون، از نشانه‌های بدن خود که از گرم شدن بیش از اندازه آن خبر می‌دهند، پیروی کنید. در آن هنگام اطمینان حاصل کنید که مقدار زیادی مایعات خنک می‌نوشید و برای مدتی از کار دست بکشید؛ این کار‌ها باعث می‌شوند که بیش از اندازه گرم نشوید.اگر در گذشته بیش اندازه گرم شده‌اید، در مورد آن نگران نباشید؛ خوشبختانه شما قبل از آنکه آسیبی صورت بگیرد، خود را از موقعیت خطرناک دور نگه داشته‌اید.در دوران بارداری باید از بعضی غذاها و کارها پرهیز کنید؛ آلبوم نبایدهای دوران بارداری را در این رابطه ببینید.
منبع: پارسه گرد