بوی بد بدن زنان، دلایل

باکتری های روی پوستمان با خوردن چربی های موجود در عرقمان زنده می مانند.
بوی بدن می تواند به دلیل تغییرات هورمونی باشد اصولا وقتی عرق می کنیم این عرق کردن باعث بوجود آمدن بوی بد می شود که به شیوه های مختلف می توان این بوی بد را از بین برد.

بوی بد بدن
باکتری های روی پوستمان با خوردن چربی های موجود در عرقمان زنده می مانند، هنگام هضم بویی از خود متساعد می کنند که ما می شناسیم و از آن نفرت داریم.
 
پیش یائسه یا یائسه هستید؟
خب حالا چرا انقدر بد بو می شوید؟ اگر پیش یائسه یا یائسه هستید، نوسان هورمونی می تواند کاری کند غدد تعرق بیش از حد طبیعی کار کنند. استرس نیز می تواند عرق کردن را تقویت کند.

در هر دو مورد عرق کردنتان به مرور کم می شود، بوی بد نیز همینطور، در این مدت می توانید از یک ضد عرق با عبارت ( clinical protection ) روی بسته آن استفاده کنید، این نوع ضد عرق مواد تشکیل دهنده اکتیو دارد که کمک می کند با باکتری های عرق مبارزه کنید.