مراقبتهای بعد از انتقال جنین، همسرم عصبی شده!

همسرم دیروز برای سومین بار انتقال جنین فریز شده انجام داد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: همسرم دیروز برای سومین بار انتقال جنین فریز شده انجام داد. خیلی نگرانه. زود عصبانی می شه و استرس داره. یه سری ترشحات هم داره. چه کار کنم؟
 
پاسخ از دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان:
به طور طبیعی به دنبال تغییرات هورمونی قبل و حین انتقال جنین، کم تحملی، عصبانیت و خستگی مفرط رخ می دهد. به جز صبر کردن تا نتیجه مثبت بارداری و انتقال موفق جنین، کار دیگری به شما قابل توصیه نیست.