احتمال بارداری بعد از قرص اورژانسی، چقدره؟

آیا بعد از خونریزی پس از مصرف قرص اورژانسی احتمال بارداری هست؟
  سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا بعد از خونریزی پس از مصرف قرص اورژانسی احتمال بارداری هست با وجود خونریزی که اتفاق افتاده؟ 
 
 پاسخ دکتر زینب توکل، دکترای تخصصی سلامت باروری:
بله دوست عزیز امکان دارد و ارتباطی ندارد.