سقط غیرقانونی جنین، چه مخاطراتی در پی دارد؟

سقط فقط در مواردی مجاز است که مجوز آن توسط پزشکی قانونی صادر شده باشد؛ مجوز هنوز معتبر باشد.
کارشناس باروری سالم مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با بیان اینکه سقط جنین، عبارت است از ختم بارداری زیر 20 هفته و یا وزن جنین کمتر از 500 گرم که این عنوان در تعریف پزشکی قانونی به صورت ختم بارداری (قبل از آن که جنین قابلیت زندگی در خارج از رحم را داشته باشد) آمده است؛ گفت: سقط غیرقانونی، تهدیدی برای سلامت مادر است.
سمیه رامندی، کارشناس باروری سالم مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با بیان اینکه سقط جنین، عبارت است از ختم بارداری زیر 20 هفته و یا وزن جنین کمتر از 500 گرم که این عنوان در تعریف پزشکی قانونی به صورت ختم بارداری (قبل از آن که جنین قابلیت زندگی در خارج از رحم را داشته باشد) آمده است؛ گفت: سقط غیرقانونی، تهدیدی برای سلامت مادر است.

اثرات مرگ بار و خطرناک سقط غیرقانونی
به گفته این کارشناس، مرگ، شوک هموراژیک، سپتی سمی، مسمومیت، آمبولی هوا، آمبولی مایع آمنیوتیک، سوراخ شدن و آسیب ارگان های شکم، پیامد های روحی روانی مانند: افسردگی، اضطراب، سوء مصرف موا، احساس مشارکت در گناه و شرمساری و کاهش کیفیت زندگی و روابط زناشویی از اثرات مرگ بار و خطرناک سقط  غیرقانونی است.

انواع سقط جنین
سقط خود به خودی یا مرضی (به دلیل اختلالات مادری یا جنینی)؛ سقط درمانی یا قانونی (با اجازه مراجع قانونی در موارد خاص) و سقط جنایی یا غیرقانونی (خارج کردن عمدی جنین از رحم در غیر موارد درمانی یا طبی) انواع سقط جنین است که کارشناس باروری سالم مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا به آن ها اشاره کرد.
رامندی این مطالب را به عنوان یکی از سخنرانان نشست آموزشی برنامه ریزی برای کاهش سقط القایی، روز  پنجم بهمن 96 برای مراقبان سلامت و ماماهای مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا در محل سالن اجتماعات این شبکه بیان کرد.
ایشان تأکید کرد که سقط فقط در مواردی مجاز است که مجوز آن توسط پزشکی قانونی صادر شده باشد؛ مجوز هنوز معتبر باشد (سن بارداری کمتر از 19 هفته باشد)؛ سقط در مرکز مجهز پزشکی و تحت نظر متخصص زنان انجام شود.

دو تا پنج سال زندان در انتظار متخلفان
رامندی خاطر نشان کرد: اگر فردی تحت هر عنوان بدون داشتن مجوز وسایل سقط جنین را فراهم سازد و یا مباشرت به اسقاط جنین کند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت.
شایان ذکر است، با توجه به این که یکی از اهداف برنامه باروری سالم در سال 96 کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان است؛ معصومه علمشاهی، کارشناس مسؤول واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا نیز در این نشست پس از تبیین اولویت های برنامه باروری سالم به لزوم برنامه ریزی برای کاهش سقط های القایی اشاره کرد.
منبع: فارس