آزمایشگاه تشخیص طبی، دکتر مظفری تبریز

آزمایشگاه دکتر مظفری، یکی از آزمایشگاه‌های تبریز است که می‌توانید برای انجام آزمایش‌های خود به آن مراجعه کنید.

نی نی بان: آزمایشگاه دکتر مظفری، یکی از آزمایشگاه‌های تبریز است که می‌توانید برای انجام آزمایش‌های خود به آن مراجعه کنید.
آدرس: خیابان دانشگاه، ساختمان کیمیا، طبقه دوم، آزمایشگاه دکتر مظفری
تلفن: 33250930
اگر این آزمایشگاه را می شناسید می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری هایتان را راهنمایی کنید.
لیست آزمایشگاههای تبریز را مشاهده کنید.