نوزادی دیگر، خیابانی دیگر، کودکان سر راهی

خبرها حاکی از آن است که برای دومین بار در طول هفته‌های جاری، یک نوزاد دیگر در خیابان رها شده است.

نوزادی دیگر، خیابانی دیگر، کودکان سر راهی

عکس تزئینی است

خبرها حاکی از آن است که برای دومین بار در طول هفته‌های جاری، یک نوزاد دیگر در خیابان رها شده است.
محمد نصیری؛ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگویی تایید کرده است که خبر رها شدن نوزادی چندروزه در محدوده خیابان ونک در مقابل شیرخوارگاه آمنه صحت دارد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته: روز پنجشنبه هفته گذشته از طریق گریه‌های این نوزاد در مقابل شیرخوارگاه آمنه، یکی از شهروندان متوجه حضور این نوزاد می‌شود. پس از آن هم از طریق اورژانس، این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت.
بر اساس گفته‌های وی، این نوزاد دختر است و هم‌اکنون در یکی از بیمارستان‌های شهر تهران تحت فرآیند درمانی قرار دارد.

برای مطالعه خبرهای بیشتر به بخش اخبار و ایونت ها سر بزنید.

الهام صالح