عاشقانه فرشته حسینی برای نوید با چشم‌های اشکی

قاب هایی از اشک های فرشته حسینی هنگام تشویق نوید محمدزاده در جشنواره ونیز را ببینید.

عاشقانه فرشته حسینی برای نوید با چشم‌های اشکی

به نقل از برترین‌ها: قاب هایی از اشک های فرشته حسینی هنگام تشویق نوید محمدزاده در جشنواره ونیز را ببینید.

عاشقانه فرشته حسینی برای نوید با چشم‌های اشکی

 

عاشقانه فرشته حسینی برای نوید با چشم‌های اشکی

نوید محمدزاده و فرشته حسینی برای نمایش فیلم «شب داخلی دیوار» در جشنواره ونیز حضور یافته اند. نوید محمدزاده ایفای نقش اصلی این فیلم را بر عهده داشته است.

عاشقانه فرشته حسینی برای نوید با چشم‌های اشکی

فیلم «شب داخلی دیوار» به کارگردانی وحید جلیلوند روز گذشته در فستیوال ونیز به نمایش در آمد.

منبع: برترین ها
آرام حسینی