سورپرایزی باورنکردنی از هانده ارچل و عشقش کرم بورسین!

کرم بورسین در مصاحبه ای شروع دوباره رابطه خود با هانده ارچل را تا حدودی تایید کرده است که این خبر باعث خوشحالی هواداران این دو بازیگر ترکیه ای شده است.

سورپرایزی باورنکردنی از هانده ارچل و عشقش کرم بورسین

به نقل از ساعدنیوز: کرم بورسین در مصاحبه ای شروع دوباره رابطه خود با هانده ارچل را تا حدودی تایید کرده است که این خبر باعث خوشحالی هواداران این دو بازیگر ترکیه ای شده است.

سورپرایزی باورنکردنی از هانده ارچل و عشقش کرم بورسین

هانده ارچل و کرم بورسین که در سریال سریال تو درم را بزن با یکدیگر وارد رابطه شده بودند مدتی است که از یکدیگر جدا شده بودند.

سورپرایزی باورنکردنی از هانده ارچل و عشقش کرم بورسین

کرم بورسین در مصاحبه ای شروع دوباره رابطه خود با هانده ارچل را تا حدودی تایید کرده است که این خبر باعث خوشحالی هواداران این دو بازیگر ترکیه ای شده است.


بیشتر بخوانید: استایل جسورانه و متفاوت زیباترین بازیگر ترکیه‌ای که در دنیا مشهور شد!


آرام حسینی