این قاب 3 نفره جذاب فرش قرمز کن 2023 را از دست ندهید!

دنیای تصویرآنلاین، تصاویری از مارتین اسکورسیزی، لئوناردو دی کاپریو و رابرت دنیرو، سه چهره مشهور هالیوودی روی پله‌های کاخ جشنواره کن را منتشر کرده است. 

عکس پربازدید از سه چهره مشهور سینما در یک قاب 

دنیای تصویرآنلاین، تصاویری از مارتین اسکورسیزی، لئوناردو دی کاپریو و رابرت دنیرو، سه چهره مشهور هالیوودی روی پله‌های کاخ جشنواره کن را منتشر کرده است. این نخستین نمایش «قاتلان ماه کامل(ماه گل» در جشنواره کن خواهد بود.

عکس پربازدید از سه چهره مشهور سینما در یک قاب 

عکس پربازدید از سه چهره مشهور سینما در یک قاب 

عکس پربازدید از سه چهره مشهور سینما در یک قاب 

عکس پربازدید از سه چهره مشهور سینما در یک قاب 

عکس پربازدید از سه چهره مشهور سینما در یک قاب 

عکس پربازدید از سه چهره مشهور سینما در یک قاب 

عکس پربازدید از سه چهره مشهور سینما در یک قاب 

عکس پربازدید از سه چهره مشهور سینما در یک قاب 

 

آرام حسینی