تفاوت سنی زیاد خواننده جنجالی با همسر ایرانی لو رفت!

تصویری از بریتنی در کنار سام اصغری منتشر شد که چهره خانم خواننده بیش از اندازه پیر به نظر می رسد.

عکس جنجالی پیری “بریتنی” در کنار سام اصغری را لو داد!/ تصویر

به نقل از وقت صبح: تصویری از بریتنی در کنار سام اصغری منتشر شد که چهره خانم خواننده بیش از اندازه پیر به نظر می رسد.

عکس جنجالی پیری “بریتنی” در کنار سام اصغری را لو داد!/ تصویر

 صویری دیده نشده از بریتنی خواننده معروف در کنار همسر مدلش سام اصغری منتشر شد که این خانم خواننده پر حاشیه که بیماری دو قطبی دچار است، سنش بسیار بالا نشان داده می شود.

عکس جنجالی پیری “بریتنی” در کنار سام اصغری را لو داد!/ تصویر

منبع: وقت صبح