زنان زیبای دنیا دیشب در این مهمانی بودند + جدیدترین تصاویر از مهمانان عروسی سلطنتی

پادشاه اردن و ملکه رانیا دیروز میزبان مهمانان مختلفی از سراسر دنیا بودند که به مراسم عروسی پسرشان آمدند. زیبارین استایل مهمانان این عروسی سلطنتی را در ادامه مشاهده می کنید.

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

پادشاه اردن و ملکه رانیا دیروز میزبان مهمانان مختلفی از سراسر دنیا بودند که به مراسم عروسی پسرشان آمدند.

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

خانواده های سلطنتی از بلژیک، هلند، اسپانیا، انگلستان، قطر و . … در این عروسی شرکت کرده بودند. برخی از عکس های این مراسم عروسی زیبا و کیک عقد را مشاهده می کنید.

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

در ادامه نگاهی به استایل برخی از مهمانان عروسی ولیعهد اردن با رجوه سیف، نجیب زاده عربستانی می اندازیم. 

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

شیخه موزه همسر امیر قطر با استایل بسیار شیکی در مراسم حاضر شد و به شدت مورد توجه قرار گرفت.

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

کیت میدلتون هم دو استایل صورتی رنگ را برای مراسم عقد و مهمانی شب انتخاب کرد. استایل شاهزاده های اسپانیایی و اعضای خانواده سلطنتی انگلستان هم مورد توجه ویژه بود. 

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد

مهمانان مراسم عروسی پسر ولیعهد