زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن / عکس دسته جمعی خاندان سلطنتی در پایان مراسم

عکس دسته جمعی خاندان سلطنتی در پایان جشن عروسی ولیعهد اردن را می‌بینید.

زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن / عکس دسته جمعی خانواده‌های سطلنتی‌هفته گذشته بود که شاهزاده حسین بن عبدالله، ولیعهد اردن با رجوه السیف نامزد 29 ساله اش که شهروند عربستان سعودی و یک مهندس معمار و طراح لباس است، ازدواج کرد. مراسم نامزدی این زوج در تابستان سال گذشته در ریاض برگزار شده بود.

زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن

پادشاه اردن و ملکه رانیا میزبان خانواده‌های سلطنتی از سراسر دنیا بودند که به مراسم عروسی پسرشان آمدند. در ادامه عکس دسته جمعی از خانواده‌های سلطنتی در جشن عروسی ولیعهد اردن را می‌بینید.

زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن / عکس دسته جمعی خانواده‌های سطلنتی‌

زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن / عکس دسته جمعی خانواده‌های سطلنتی‌

زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن / عکس دسته جمعی خانواده‌های سطلنتی‌

زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن / عکس دسته جمعی خانواده‌های سطلنتی‌

زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن / عکس دسته جمعی خانواده‌های سطلنتی‌

زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن / عکس دسته جمعی خانواده‌های سطلنتی‌

زیباترین ملکه‌های دنیا در جشن عروسی ولیعهد اردن / عکس دسته جمعی خانواده‌های سطلنتی‌