زایمان با بی هوشی کامل یا بی حسی نخاعی؟

ما زایمان با بی حسی نخاعی را ترجیح می دهیم چون عوارض آن از بیهوشی کامل کمتر است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من برای بچه اولم سزارین شدم و الان هفت سال می گذرد. من باردارم و 28 هفته ام است. می خواستم بدانم برای زایمان بی حسی نخاعی روش خوبی است یا بیهوشی؟

پاسخ دکتر الهام هاشمیان نائینی، متخصص زنان و زایمان:
ما زایمان با بی حسی نخاعی را ترجیح می دهیم چون عوارض آن از بیهوشی کامل کمتر است. در زایمان با بیهوشی کامل ماده بیهوشی وارد خون می شود که هم به حافظه مادر و هم نوزاد تاثیر می گذارد. درد پس از زایمان با بی حسی نخاعی دیرتر شروع می شود چون بی حسی تا چند ساعت پس از عمل ادامه دارد. در حالیکه در زایمان با بیهوشی کامل بیمار به محض اینکه به هوش می آید دچار درد شدید می شود. عوارض و خطرات بیهوشی کامل اجتناب ناپذیر است ولی تا جایی که امکان دارد می توان از آن استفاده نکرد.