برای درمان لوزه، لطفا بانوان بخوانند

بستگی به لوزه و دفعاتی دارد که فرد درگیر عفونت می شود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا لوزه چرکی را باید عمل جراحی کنیم؟

دکتر مهران دوغایی مقدم، متخصص گوش و حلق و بینی:
 لوزه چرکی زمانی که در فاز عفونت قرار دارد، باید درمان طبی شود. اما اگر تعداد دفعات عفونت بیشتر شود، این یکی از آن مواردی است که جراح تصمیم می گیرد تا جراحی را انجام دهد. این که لوزه چرکی را عمل کنیم، خیر این طور نیست. اما همان طور که توضیح دادم اگر به طور مزمن و دفعات مکرر فرد دچار چرک گلو و لوزه چرکی شود؛ برای پیشگیری در آینده  و این که خیلی دچار چرک گلو نشوند در این شرایط بله؛ ما بیمار را عمل می کنیم.