فولیکول های ریز تخمدان، قدرت باروری را کم می‌کند؟

در جواب سونو در هر یک از تخمدان ها بیشتر از 12 فولیکول ریز بین 2 تا 9 میلی متر رویت شد که مطرح کننده pco می باشد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: قصد باردرای دارم. در جواب سونو در هر یک از تخمدان‌‌ها بیشتر از 12 فولیکول ریز بین 2 تا 9 رویت شد که مطرح کننده pco می باشد. این به چه معناست؟


اگر می خواهید بیشتر درباره این موضوع آگاهی داشته باشید، به اینجا بروید.