بچه خوره در زنان باردار، چه معنایی دارد؟

بیماری بچه خوره یا انگورک، یک بیماری نسبتاً شایع در دوران حاملگی است که طی آن جفت مادر در ...
بیماری بچه خوره یا انگورک، یک بیماری نسبتاً شایع در دوران حاملگی است که طی آن جفت مادر در طول بارداری تغییر شکل غیرطبیعی داده و منجر به سقط جنین می شود.

این سقط جنین معمولاً در شش ماهگی صورت گرفته و مادر نیز در ۸۰ درصد موارد بدون مشکل خاصی بهبود می یابد.

با این حال در ۲۰ درصد موارد، پس از سقط جنین، زن به سرطان مبتلا می شود که خوشبختانه در ۹۸ درصد موارد زن مبتلا به سرطان با مصرف داروهایی که همگی در کشورمان تحت پوشش بیمه هستند، درمان می شود.

شیوع بچه خوره در ایران نسبت به بسیاری کشورها خیلی زیاد است؛ به طوری که حدوداً از هر ۱۵۰ زن باردار، یکی مبتلا به چه خوره می شود.


منبع: ویکی نی نی