بالا بردن دست در بارداری، چه خطری دارد؟

گره خوردن بند ناف دور گردن نوزاد، هیچ ارتباطی با فعالیت های شما ندارد.
اینکه بالا بردن دست ها در حاملگی باعث گره خوردن بند ناف جنین می شود، یکی از متداول ترین شایعات در میان زنان باردار است.

واقعیت این است که اینطور نیست و گره خوردن بند ناف دور گردن نوزاد، هیچ ارتباطی با فعالیت های شما ندارد.

اگرچه تعداد قابل توجهی (حدود ۲۵%) از نوزادان با بندناف گره خورده دور گردن خود به دنیا می آیند، اما این مسئله خیلی نباید باعث نگرانی شما باشد؛ چرا که خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق آنها با سلامتی به دنیا آورده می شوند.


منبع: نی نی سرچ