2011
کد: 92930
14 آذر 1396 - 13:54
کودکانی که از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و سایرخدمات اجتماعی از بقیه جلوتر هستند.
تکامل کودک ازدوران جنینی آغازمی شود و بامراقبت و تغذیه مطلوب در دوران بارداری ، فرصت رشد و تکامل مطلوب کودک که حق طبیعی اوست فراهم می شود.

مهمترین دوران تکامل مغزی کودک در دو سال اول زندگی است
که نقش قابل ملاحظه ای برعملکرد ذهنی ، جسمی ، روانی، اجتماعی و ایمنی کودک دارد .تجربیاتی که کودک درسالهای سوم تاپنجم زندگی کسب می کند او را برای کسب مهارتهای اجتماعی و یادگیری در دوران مدرسه آماده 8 سالگی که بدو ورود به مدرسه است در قدرت یادگیری - می سازد . تجربیات و مهارت های کودک در دوران 6 او در دوران تحصیل حیاتی است .بنابراین مراقبت از کودک، حمایت، آموزش و رشد و تکامل مطلوب ، ازدوره لقاح آغازمی شود و نه تنها مراقبت کودک بلکه مراقبت از مادر نیز برای بقاء، رشدو تکامل کودک حائز اهمیت است. کودکانی که از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و سایرخدمات اجتماعی از بقیه جلوتر هستند. توان تولید بیشتری دارند و به قانون بیشتر احترام می گذارند، لذا هزینه های آینده برای آموزش، بهداشت و هزینه های اجتماعی کاهش خواهد یافت و سرمایه های اجتماعی فزونی می یابد. توجه خاص به تکامل آنهادرسنین زیر 8 سال وبه ویژه زیر 5 سال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برنامه مراقبت کودک سالم
به دنبال یافتن راهی برای جداکردن کودکان سالم ازکودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است که هنوز نشانه های بیماری در آنها مستقر نشده است. درحقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفر تا هشت سال و اجرای آن می باشد.شما با مراجعه به مراکز بهداشتی و پزشک  جهت پایش رشد کودک خود هم در جهت سلامتی کودک خود کمک بزرگی کرده اید و هم در راستای یاری رساندن به این طرح کارمندان وزارت بهداشت را یاری نموده اید. 
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: