قرص تقویت تخمدان، چگونه مصرف شود؟

قرص های تحریک تخمدان مانند کلومیفن از روز سوم قاعدگی خورده شوند بهتر است یا روز پنجم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: قرص های تحریک تخمدان مانند کلومیفن از روز سوم قاعدگی خورده شوند بهتر است یا روز پنجم؟

پاسخ دکتر زینب السادات موسوی فخر، متخصص زنان و زایمان:
به طور معمول این قرص ها از روز سوم قاعدگی برای استفاده کردن توصیه می شوند.