محاسبه سن بارداری، دقیق ترین روش؟

سن بارداری که در سونوگرافی تشخیص داده می شود، دقیق تر است یا آخرین پریود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سن بارداری که در سونوگرافی های آخر به عنوان هفته می گویند درست تر است یا سنی که در سونوگرافی های ابتدایی از جمله ان تی تشخیص داده می شود یا سنی که بر اساس تاریخ آخرین پریود مادر حساب می شود؟ کدام یک از اینها سن و هفته بارداری رو مشخص می کند؟

پاسخ رویا شریفان، کارشناس ارشد مامایی:

احتمال تفاوت در نتایج آزمایش های LMP و سونوگرافی وجود دارد. سن واقعی جنین  همیشه دو هفته کمتر از سن بارداری بر اساس تاریخ پریود است.
اگر تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی تان را بدرستی به خاطر دارید و پریودتان منظم است، از همان تاریخ شروع به شمارش کنید.
با انجام سونوگرافی سن حدودی بارداری قابل تشخیص است ولی احتمال چند روز اختلال وجود دارد که مشکلی بوجود نمی آورد.
6302
کد: 114440
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha