آزمایش غربالگری دیابت بارداری، چه زمان؟

تست غربالگری اولیه برای تشخیص دیابت حاملگی، تست امتحان گلوکز (Glucose Challenge Test یاGCT) است.
در خیلی از موارد، دیابت حاملگی دارای علائم خاصی نیست. بنابراین توصیه می‌شود تمام خانم‌های حامله در مواقع مخصوص از نظر دیابت حاملگی غربالگری شوند.

تست غربالگری اولیه برای تشخیص دیابت حاملگی، تست امتحان گلوکز (Glucose Challenge Test یاGCT) است. این تست برای تمامی خانم‌های حامله که بین هفته‌های 24 تا 28 حاملگی هستند انجام می‌شود.
 
البته اگر در ویزیت اولیه، قند خون صبحگاهی خانم حامله بیشتر از 95 باشد و یا دارای عوامل خطر دیابت حاملگی باشد، تست امتحان گلوکز در هنگام ویزیت اولیه انجام می‌شود.
منبع: زندگی آنلاین