تغییرات پوست در بارداری، درمان خطوط قطعی است؟

سوزن‌ها مجرایی را روی پوست ایجاد می‌کنند که بر اثر گرمایی که به‌وجود می‌آید مجرای شکافته شده شروع به بافت‌سازی می‌کند.
برای درمان استریا استرچ مارک‌ها نیدل‌هایی (سر سوزن) را وارد پوست می‌کنیم که البته این سوزن‌ها بسیار نازک (حدود 20‌میکرون) هستند، طوری که با چشم به راحتی دیده نمی‌شوند. بنابراین بیمار هیچ احساس دردی ندارد، اما در بعضی مواقع برای اینکه بی‌حسی کامل شود می‌توان از کرم‌های موضعی بی‌حس کننده هم استفاده شود.

برای درمان استریا استرچ مارک‌ها نیدل‌هایی (سر سوزن) را وارد پوست می‌کنیم که البته این سوزن‌ها بسیار نازک (حدود 20‌میکرون) هستند، طوری که با چشم به راحتی دیده نمی‌شوند. بنابراین بیمار هیچ احساس دردی ندارد، اما در بعضی مواقع برای اینکه بی‌حسی کامل شود می‌توان از کرم‌های موضعی بی‌حس کننده هم استفاده شود. حتی اگر بدون استفاده از مواد بی‌حس کننده بخواهیم از این دستگاه استفاده کنیم آنقدر ظریف هستند که فرد هیچ احساس دردی  نخواهد کرد.  

پروسه درمان به چه صورت است؟
سوزن‌ها مجرایی را روی پوست ایجاد می‌کنند که بر اثر گرمایی که به‌وجود می‌آید مجرای شکافته شده شروع به بافت‌سازی می‌کند. علاوه بر ترمیم بافت‌های تخریب شده بافت‌های جدیدی شکل می‌گیرد. بافت‌سازی فقط در ناحیه‌ای که نیدل‌ها وارد شده‌اند انجام نمی‌شود بلکه کل نواحی موردنظر را بافت‌سازی می‌کند.
 
با این روند دوره نقاهت کمتر می‌شود و عارضه‌ها کاهش پیدا می‌کند.  مجرایی را که توسط این دستگاه تخریب کرده‌ایم شروع به بافت‌سازی جدید می‌کند در این مرحله ایجاد گرما می‌کنیم تا لیفتینگ سطحی از اپیدرم گرفته تا درم ایجاد شود. یک دایود روی پوست تابانده می‌شود تا کلاژن‌سازی صورت گیرد. این مراحل دست به دست هم می‌دهند تا استریاهای ایجاد شده کم‌کم جمع و بعد از چند جلسه تکرار، محو می‌شوند.
 
 
منبع: الو دکتر