قاعدگی منظم چیست؟

اگر دوره های ماهیانه تان همیشه هر 28 روز یک بار اتفاق می افتد پس شما جز اقلیت هستید.
اگر دوره های ماهیانه تان همیشه هر 28 روز یک بار اتفاق می افتد پس شما جز اقلیت هستید. از هر ده زن فقط یکی در الگوی قاعدگی «معمولی» جای می گیرد. دوره ماهیانه اغلب خانم ها 25 تا 31 روز است.
 
هنگامی پزشک از شما می پرسد که دوره ماهیانه تان چقدر طول می کشد (طول دوره قاعدگی) در واقع منظورش این است که چند روز بین اولین روز یک دوره قاعدگی تا اولین روز از قاعدگی بعدی فاصله وجود دارد. روز اول قاعدگی اولین روز معمولی خونریزی شماست نه روزی که قبل از آغاز قاعدگی، لکه بینی یا خونریزی خفیف دارید.

اگر از قرص های جلوگیری از بارداری استفاده می کنید ابتدا مطمئن شوید که آن را در نمودار الگوی چرخه ماهیانه خود بیاورید. در صورتی که قرص ها را درست مصرف کنید چرخه شما طوری هماهنگ می شود که قاعدگی هر ماه در زمان خاصی رخ دهد. تعیین الگوی دوره ماهیانه واقعی تان تنها زمانی صورت می گیرد که سه ماه از خوردن آخرین دوره قرص ها گذشته باشد.
 
نکته:
اگر دوره های ماهیانه تان خیلی طولانی یا بسیار نامنظم باشد احتمالا در اغلب موارد اصلا تخمک تولید نمی کنید.

داشتن یک الگو از دوره ماهیانه تان بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که در زمان های منظمی تخمک تولید و آزاد می شود. البته برخی از زنان با وجود دوره های منظم اصلا تخمک تولید نمی کنند و چنین مسئله ای به ندرت اتفاق می افتد.

معمولا 10 الی 14 روز طول می کشد تا یک تخمک بالغ آزاد شود، بنابراین روز دهم تا چهاردهم دوره تان تخمک گذاری می کنید. برای محاسبه زمان دقیق تخمک گذاری خود به ماشین حساب تخمک گذاری دانشنامه فرزند مراجعه نمایید. برخی از زنان به هنگام تخمک گذاری درد شدیدی تجربه می کنند که به آن درد میانی (متیل اشمرتز) می گویند. بدون نوسان ترین بخش دوره ماهیانه تان مربوط به زمانی است میان تخمک گذاری یا آزاد سازی تخمک و آغاز دوره بعدی قاعدگی. این زمان در چرخه ماهیانه شما باید بین 13 تا 14 روز طول بکشد. اگر بعد از مثلا 12 روز از تخمک گذاری عادت ماهیانه شوید احتمالا به اندازه کافی پروژسترون تولید نکرده اید که برای بارداری کافی باشد.
منبع: دانشنامه فرزند