مقدار جهش اسپرم، چرا کاهش می‌یابد؟

حجم و پرتاب مایع منی من خوب بود. اما الان حجم و پرتاب منی فقط می چکه.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در دوران نوجوانی حجم و پرتاب مایع منی من خوب بود. اما اکنون و در زمان تاهل حجم و پرتاب منی به اندازه ای کم هست که تقریبا می چکه و میزان لذتم خیلی پایین اومده. زمان انزال من بین ۱۵ تا ۴۵ دقیقه و سن من ۳۶ سال است.
حجم و جهش اسپرم دو مسئله جدا از هم هستند. جهش منی خیلی مهم نیست، خروج و کامل خارج شدن منی اهمیت دارد. حجم مایع منی نیز از نیم تا پنج سی سی طبیعی است. کیفیت اسپرم هم خیلی مهم است. باید توجه داشته باشید که پرتاب و پرش منی به مسائل روحی و روانی فرد بستگی دارد.