حساسیت به پروتئین گاوی در نوزادان، راهکار چیست؟

نوزادم به پروتئین گاو حساسیت داره. سرلاک خریدم که روش نوشته برنج به همراه شیر.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم 6 ماهشه و به پروتئین گاو حساسیت داره. سرلاک خریدم که روش نوشته برنج به همراه شیر. می تونم بهش بدم بخوره؟

پاسخ دکتر محمود بنی اعمام، متخصص بیماری های کودکان و نوزادان:
اگر نوزاد شما به پروتئین گاوی حساسیت دارد پس به این سرلاک هم حساسیت دارد. بنابراین شما باید از شیری استفاده کنید که پروتئین حیوانی نداشته باشد. شما می توانید از پروتئین حیوانی مثل شیر سویا برای فرزندتان استفاده کنید.