باروری به روش iui، مراقبت‌های بعد عمل

این روش به معنی تزریق اسپرم قوی و سالم درون رحم است.
آی یو آی چیست?
این روش به معنی تزریق اسپرم قوی و سالم درون رحم است.در این روش نمونه حاوی اسپرم با مواد خاصی شستشو داده شده و اسپرمهای سالمتر از طریق کاتتر ( لوله پلاستیکی مخصوص یکبار مصرف) به داخل رحم تزریق می شود. IUI روشی ساده است که در درمان ناباروری با علل زیر بکار می رود:

 1. ناباروری با عامل مردانی ( کم بودن تعداد اسپرم ، تحرک یا حجم اسپرم ، و یا شکل غیر طبیعی آن)

 2. ناباروری بدلیل اختلالات دهانه رحم

 3. ناباروری با علت توجیه نشده و نامشخص

 4. اندومتریوز خفیف و متوسط

 5. اختلالات تخمک گذاری

 6. ترشحات کشنده اسپرم در سرویکس

 7. ناتوانی جنسی

 8. کمبود ترشح سرویکس

 9. قطع نخاعی

 10. انزال زودرس یا ناهنجاریهای دستگاه تناسلی

 11. انزال معکوس.

چگونه انجام می شود ؟
پس از انجام آزمایشات و معاینات معمول در زوجین طبق نظر پزشک معالج از سیکل طبیعی و با تحریک تخمک گذاری داروهایی جهت القاء تخمک گذاری به خانم داده می شود ( از روز سوم بعد از شروع قاعدگی از داروهایی مانند کلومیفن و پس از آن آمپولهای HMG استفاده کرده و در روز دوازدهم قاعدگی انجام سونوگرافی جهت ارزیابی تعداد و اندازه فولیکول های بوجود آمده از بیمار به عمل می آید. در صورت مناسب بودن اندازه فولیکول ها و مخاط رحم دستور تزریق آمپول HCG داده شده و از بیمار درخواست می گردد که صبح روز دوم بعد از تزریق ( حدود 36 ساعت بعد ) با همسر خود جهت انجام IUI مراجعه نمایند. در این روز نمونه حاوی اسپرمهای گرفته شده از شوهر بیمار را با مواد خاصی شسته و سالمترین آنها را انتخاب کرده و با یک کاتتر پلاستیکی نازک با یک معاینه معمولی بدون بیهوشی و بی حسی به داخل رحم تزریق می شود.

مدت زمان استراحت پس از انجام این روش چقدر است ؟
لازم نیست ولی تنها حدود 20-15 دقیقه پس از انجام این روش توصیه می شود . این روش نیازی به بیهوشی نداشته و روشی بی درد و بسیار ساده است مانند یک معاینه معمولی می باشد. شانس بارداری با این روش 20 % در یک دوره درمان است . نزدیکی بلامانع است و می تواند فعالیت عادی خود را ادامه دهد خاصی شستشو داده شده و اسپرمهای سالمتر از طریق کاتتر ( لوله پلاستیکی مخصوص یکبار مصرف) به داخل رحم تزریق می شود. IUI روشی ساده است که در درمان ناباروری با علل زیر بکار می رود:

 1. ناباروری با عامل مردانی ( کم بودن تعداد اسپرم ، تحرک یا حجم اسپرم ، و یا شکل غیر طبیعی آن)

 2. ناباروری بدلیل اختلالات دهانه رحم

 3. ناباروری با علت توجیه نشده و نامشخص

 4. اندومتریوز خفیف و متوسط

 5. اختلالات تخمک گذاری

 6. ترشحات کشنده اسپرم در سرویکس

 7. ناتوانی جنسی

 8. کمبود ترشح سرویکس

 9. قطع نخاعی

 10. انزال زودرس یا ناهنجاریهای دستگاه تناسلی

 11. انزال معکوس

چگونه انجام می شود ؟
پس از انجام آزمایشات و معاینات معمول در زوجین طبق نظر پزشک معالج از سیکل طبیعی و با تحریک تخمک گذاری داروهایی جهت القاء تخمک گذاری به خانم داده می شود ( از روز سوم بعد از شروع قاعدگی از داروهایی مانند کلومیفن و پس از آن آمپولهای HMG استفاده کرده و در روز دوازدهم قاعدگی انجام سونوگرافی جهت ارزیابی تعداد و اندازه فولیکول های بوجود آمده از بیمار به عمل می آید. در صورت مناسب بودن اندازه فولیکول ها و مخاط رحم دستور تزریق آمپول HCG داده شده و از بیمار درخواست می گردد که صبح روز دوم بعد از تزریق ( حدود 36 ساعت بعد ) با همسر خود جهت انجام IUI مراجعه نمایند. در این روز نمونه حاوی اسپرمهای گرفته شده از شوهر بیمار را با مواد خاصی شسته و سالمترین آنها را انتخاب کرده و با یک کاتتر پلاستیکی نازک با یک معاینه معمولی بدون بیهوشی و بی حسی به داخل رحم تزریق می شود.

مدت زمان استراحت پس از انجام این روش چقدر است ؟
لازم نیست ولی تنها حدود 20-15 دقیقه پس از انجام این روش توصیه می شود . این روش نیازی به بیهوشی نداشته و روشی بی درد و بسیار ساده است مانند یک معاینه معمولی می باشد. شانس بارداری با این روش 20 % در یک دوره درمان است . نزدیکی بلامانع است و می تواند فعالیت عادی خود را ادامه دهد.