تفسیر سونوگرافی بارداری، خیلی نگرانم کرده!

در سونوگرافی که در هفنه 23 بارداری انجام دادم اینگونه نوشته شده، نگرانم.
سوال:
با سلام و احترام، در سونوگرافی که در هفنه 23 بارداری انجام دادم اینگونه نوشته شده و بسیار نگرانم استاز خفیف در سیستم جمع کننده کلیه های جنین قابل رویت است و قطر AP لگنچه هردو کلیه در حدود 6 میلیمتر اندازه گیری می شود که فعلا در حد پاتولوژیک نیست. خیلی نگرانم.

جواب:
این عبارت نشانگر اینست که در مسیر تخلیه ترشحات کلیوی تنگی وجود دارد که البته این تنگی شدید نیست و فعلا" مشکل خاصی ایجاد نکرده ولی لازم است در سونوگرافی های بعدی مورد بررسی دقیقتر قرار بگیرد تا در صورت تشدید تنگی ، اقدامات درمانی بعمل آید.

منبع: تبیان