شیر نخوردن نوزاد در بیداری، راه حل مناسب

نوزاد چها ماهه ای دارم که مدتی است از خوردن شیر امتناع می کند و گریه و زاری می کند.
سوال:
با تشکر نوزاد چها ماهه ای دارم که مدتی است از خوردن شیر امتناع می کند و گریه و زاری میکند لطفا راهنمایی بفرمایید .در ضمن رشد قدی و وزنی مناسبی تا کنون داشته است و همزمان با مصرف شیر من روزی یک وعده شیر کمکی مصرف میکند. 

جواب:
احتمال زیاد تغییر در نوع تغذیه خودتان در تغییر مزه شیر موثر بوده.  حتما در تغذیه خودتان دقت کنید. مصرف هر گونه ماده ای که باعث تغییر مزه شیر بشود بخصوص سیر و پیاز و ... و هر ماده ای که باعث نفخ می شود حذف شود. بوی بدنتان نیز مهم است. تند و زننده نباشد. دقت کنید هنگام خوردن شیر، نوزاد در وضعیت مناسبی باشد. هاله قهوه ای سینه کامل در دهان نوزاد باشد. آروغ نداشته باشد. گرسنه باشد. خوابش نیاید.  بینی اش گرفته نباشد. سعی کنید تا جاییکه می توانید شیر کمکی ندهید. ابتدا شیرخودتان را بخورد اگر سیر نشد و کفایت نکرد شیر کمکی داده شود. 
وقتی شیر کمکی می دهید به همان میزان از شیر خودتان کمتر خواهد خورد. و شیرتان به نسبت کمتر خواهد شد.
منبع: تبیان