2606
کد: 149147
10 تير 1396 - 16:50
اگر اهل سمنان هستید و قرار است به زودی زایمان کنید با نی‌نی‌بان همراه شوید و بیمارستانهای دولتی شهرتان را که خدمات زایمان ارائه می کنند، بشناسید.
نی‌نی‌بان: انتخاب بیمارستان یکی از مراحل اصلی بارداری و پایان آن یعنی زایمان است. اگرمی خواهید خیالتان را حت باشد باید همه بیمارستانهای خصوصی و دولتی شهرتان را بشناسید. اگر اهل سمنان هستید و قرار است به زودی زایمان کنید با نی نی بان همراه شوید و بیمارستانهای دولتی شهرتان را که خدمات زایمان ارائه می کنند، بشناسید.
 

ردیف

نام بیمارستان

نوع بیمارستان

آدرس

تماس

1

شفا

دولتی

بلوارعلم وصنعت– میدان استاندارد

33442112

2

امیر

دولتی

بلوار مصطفی خمینی - روبه روی چهارصد دستگاه

33460055

3

15 خرداد

دولتی

مهدیشهر -خیابان امام

33622753

 
ممکن است این لیست کامل نباشد، اگر ساکن سمنان هستید و بیمارستانی می شناسید که خدمات دولتی ارائه می کند و جایش دراین لیست خالی است، حتما با گذاشتن نظر به تکمیل شدن این فهرست کمک کنید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: