997
کد: 158136
23 آبان 1396 - 15:12
لطفا برای کم شدن وابستگی پسر 4 ساله به مادرش راه حلی بفرمایید.
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام لطفا برای کم شدن وابستگی پسر 4 ساله به مادرش راه حلی بفرمایید.

 پاسخ دکتر پرویز رزاقی، روانشناس خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:
 شما باید میزان وابستگی فرزندتان را در رفتارهای خودتان ببینید. وابستگی بچه ها در این سن امری طبیعی است. بهتر است شما سعی کنید میزان حمایت و دادن خدمات و انجام کارها برای فرزند را کم کنید. سعی کنید میزان به آغوش کشیدنش را کمتر کنید. او را به سمت بازی های خود به خودی پیش ببرید و زمانی که در حال بازی خود به خودی است در بازی اش دخالت نکنید و اجازه دهید به تنهایی بازی کند. سعی کنید او را در گروه های هم سن و سالش قرار دهید. اگر هم بتوانید در گروه مهدکودک قرار بدهید، بیشتر از میزان وابستگی بچه کمتر می شود. هیچ وقت به جای فرزندتان صحبت نکنید. اگر باهم تلویزیون نگاه می کنید او را بغلش نکنید و اجازه دهید در کنار شما بنشیند. باید خودتان را در رفتار با فرزندتان مدیریت کنید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: