قرص ضدافسردگی در بارداری، بخورم؟

محققان مشاهده کردند از بین ۵۱ کودک مورد بررسی، آنهایی که مادرشان در طول بارداری داروی ضدافسردگی مصرف کرده بود در تست های «عملکرد اجرایی» نمره بالاتری کسب کردند.
محققان مشاهده کردند از بین ۵۱ کودک مورد بررسی، آنهایی که مادرشان در طول بارداری داروی ضدافسردگی مصرف کرده بود در تست های «عملکرد اجرایی» نمره بالاتری کسب کردند.
عملکرد اجرایی به مجموعه مهارت های فکری گفته می شود که الزاما به انجام کارهای نظیر تمرکز و توجه، خودکنترلی و تفکر انعطاف پذیر کمک می کند.
این مطالعه یکی از جدیدترین مطالعات در مورد بررسی تاثیر قرارگیری کودکان در معرض داروهای ضدافسردگی در رحم مادر، بخصوص داروهای بازدارنده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI)، است.
داروهای SSRI از رایج ترین داروهای تجویزشده ضدافسردگی بوده و شامل داروهای نظیر فلوکستین (Prozac)، پاروکستین (Paxil) و سرترالین (Zoloft) هستند.
در مطالعات قبلی مشخص شده است زمانیکه مادر باردار داروی SSRI استفاده می کند فرزندش با ریسک بالاتر ابتلا به برخی مشکلات روانی نظیر اوتیسم و اختلال بیش فعالی روبروست. با این حال، در برخی مطالعات دیگر چنین رابطه ای مشخص نشد.
درحالیکه یافته های جدید بیانگر تاثیر مثبت قرارگیری کودکان در معرض داروهای ضدافسردگی SSRI در طول بارداری است، اما هنوز دلیل آن کاملا مشخص نیست و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است