کودک دو ساله چند کلمه باید بگوید؟

،پسر من دو سال و سه ماهشه اما کلمات خیلی کمی بلده،مثل:مامان،بابا،انار،عمه،عسل،نی نی،نانای به 50 تا نمیرسه.
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام،پسر من دو سال و سه ماهشه اما کلمات خیلی کمی بلده،مثل:مامان،بابا،انار،عمه،عسل،نی نی،نانای...به 50 تا نمیرسه و همشونم تک کلمه هست،تست اوتیسم هم بردم وگفتن که تو طیف اوتیسم نیست،چیکار کنم؟ایا این عادیه؟ 
 
 پاسخ دکتر عباس شکری، متخصص اطفال:
مادر عزیز در سن 2 سالگی در حد 50 لغت داشته باشد. در کل جای نگرانی نیست بیشتر با او حرف بزنید و برایش داستان بخوانید.