موارد منع ختنه/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که موارد منع ختنه چیست؟

در بین مسلمانان مرسوم است که نوزادان پسر را ختنه کنند. ولی ختنه در برخی موارد ممنوعیت انجام دارد. در بیماریهای اختلالات خونریزی دهنده مثل هموفیلی، نباید ختنه انجام شود. همچنین در موارد ذیل نیز نباید نوزاد را ختنه کرد: اگر آلت نوزاد در چربی ناحیه عائه فرو رفته باشد. اگر آلت تناسلی نوزاد کمتر از 2/5 سانتیمتر طول داشته باشد. اگر پوست ختنه کامل تشکیل نشده باشد اگر نوزاد مبتلا به هیپو سپادیاس باشد. اگر تنه آلت خمیده باشد. در اختلالات مادرزادی دستگاه ادراری - تناسلی هم نباید نوزاد ختنه شود. 

برای آگاهی بیشتر از موارد منع ختنه به سراغ دکتر امیر بهتاش امیری رفتیم. از شما دعوت می کنیم ویدئو زیر را تماشا کنید. 


.اگر نتوانستید در کادر بالا فیلم را ببینید، از اینجا دانلود کنید