تاثیر موبایل بر کودکان، در بارداری زیاد استفاده می کردم

فرزند من یک سال و سه ماه دارد. در زمان بارداری و شیردهی، از موبایل و اینترنت زیاد استفاده میکردم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: باعرض سلام.فرزندمن یک سال وسه ماه داردمن درزمان بارداریودراین مدت خیلی زیاد ازموبایل واینترنت کنار اوموقع شیردهی استفاده میکردم تقریبا همیشه .الان بسیارنگران سلامتی فررندم هستم .اگر ازالان دیگرکناراوازگوشی استفاده نکنم باز ممکن است دراینده نشکلی برایش ایجاد شود
 
 
پاسخ دکتر مرتضی عبداللهی، متخصص اطفال:
مادر عزیز به طور کلی بی ضرر بودن اشعه موبایل هنوز اثبات نشده و از‌ طرفی مطالب متعددی هم که در مورد سرطان زا بودن آن در شبکه ها مشاهده میکنید هم هنوز اثبات نشده، با توجه به اینکه موبایل در چند سال اخیر به این گستردگی مورد استفاده قرار گرفته. هنوز هیچ مطالعه دراز مدتی روی عوارض دراز مدت آن وجود ندارد.
توصیه میشود استفاده از موبایل به حداقل برسد خصوصا در مادران باردار و شیرده.
در مورد کودک شما که تاکنون استفاده شده، بهتر است هر چه زودتر استفاده موبایل محدود شود. ولی چون هنوز مقالات قطعی برای خطرات دراز مدت وجود ندارد، بهتر است نگرانی بی مورد نداشته باشید.