شربت سرماخوردگی کودک، همراه کوآموکسی کلاو مجازه؟

شربت سرماخوردگی و کوآموکسی کلاو را میتوان با هم استفاده کرد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: شربت سرماخوردگی و کوآموکسی کلاو را میتوان باهم استفاده کرد؟
 
 
پاسخ دکتر مرتضی عبداللهی، متخصص اطفال:
مادر عزیز بهتر است در این مورد با پزشک معالج مشورت شود.