تصاویری عجیب از تیپ “خانم بازیگر معروف”  در جشنواره کن 2023

تصاویری عجیب از تیپ میشل یئو، بازیگر برنده اسکار در جشنواره کن را منتشر شد.

تصاویری عجیب از تیپ “خانم بازیگر معروف”  در جشنواره کن 

تصاویری از میشل یئو، بازیگر برنده اسکار برای «همه چیز همه جا به یکباره» در جشنواره کن را منتشر کرد. او برای سخنرانی در نشست «زنان در سینما» در حاشیه جشنواره کن به این رویداد هنری آمد.

تصاویری عجیب از تیپ “خانم بازیگر معروف”  در جشنواره کن 

تصاویری عجیب از تیپ “خانم بازیگر معروف”  در جشنواره کن 

تصاویری عجیب از تیپ “خانم بازیگر معروف”  در جشنواره کن 

منبع: وقت صبح
آرام حسینی