حضور بازیگر مشهور در مناطق زلزله‌زده ترکیه

پس از دو زمین لرزه شدید 7.7 و 7.6 ریشتری، کل ترکیه برای امدادرسانی بسیج شد. از جمله افرادی که از جامعه هنری برای امداد رسانی شتافت، خواننده مشهور ماهسون کرمزی‌گول بود.

پست فوق احساسی ماهسون کرمزی‌گول برای زلزله‌زدگان

به نقل از وقت صبح: پس از دو زمین لرزه شدید 7.7 و 7.6 ریشتری، کل ترکیه برای امدادرسانی بسیج شد. از جمله افرادی که از جامعه هنری برای امداد رسانی شتافت، خواننده مشهور ماهسون کرمزی‌گول بود.

پست فوق احساسی ماهسون کرمزی‌گول برای زلزله‌زدگان

در حالی که دولت تمام امکانات خود را برای زلزله زدگان بسیج کرده است، جامعه هنری نیز برای امدادرسانی به یکدیگر متحد شده است. یکی از این نام ها از ماهسون کرمزی‌گول است.

پست فوق احساسی ماهسون کرمزی‌گول برای زلزله‌زدگان

کارگردان و بازیگر معروف که به مناطق زلزله زده رفته بود، در صفحه اینستاگرامش از این فاجعه صحبت کرد. ماهسون کرمزی‌گول نوشت: «مردم آدیامان شب را در خیابان ها می گذرانند. هزاران نفر منتظر صدا یا خبری از نزدیکان خود هستند.

فکر می کردم دارم صحنه ها و فیلم های بسیار احساسی را فیلم برداری می‌کنم. تا به امروز هرگز با چنین فاجعه ای روبرو نشده بودم که مرا به این شدت به لرزه درآورد و نابود کند… باور کنید بزرگترین ضربه را در زندگی خوردم… از نظر مردم هنوز احتمال و امید زنده ماندن بستگانشان وجود دارد…مثل روزنه باریکی از نور در قعر تاریکی… دارم میلرزم و ویرانم…

پست فوق احساسی ماهسون کرمزی‌گول برای زلزله‌زدگان

من دقیقاً همان جایی هستم که کلمه به پایان می رسد. اما با وجود همه چیز، ما امید خود را از دست نخواهیم داد.»

منبع: وقت صبح