آموزش از راه دور، مناسب کدام کودکان است؟

رئیس موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش کشور گفت : تعداد مراکز آموزش از راه دور به بیش از یک‌هزار و 700 مرکز با بیش از 340 هزار دانش‌آموز رسیده است.

 واحد مرکزی خبر : رئیس موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش کشور گفت : تعداد مراکز آموزش از راه دور به بیش از یک‌هزار و 700 مرکز با بیش از 340 هزار دانش‌آموز رسیده است.

محمداحسان تقی‌زاده گفت : این درحالی است که در ابتدای امسال بیش از یک هزار و 300 مرکز آموزش از راه دور با 250 هزار دانش‌آموز وجود داشت.

وی افزود : یک‌هزار مرکز آموزش از راه دور دیگر نیز تا پایان سال آینده به جمع این مراکز افزوده می‌شود و 500 هزار دانش آموز تا پایان سال آینده تحت پوشش این مرکز قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد : عشایر کوچ رو ، خانم های خانه دار ،معلولان ،زندانیان ،سربازان ، کارگران و همه افرادی که به دلیل موقعیت های خاص امکان دسترسی به نظام آموزش رسمی را ندارند بازمانده از تحصیل محسوب می شوند و می توانند از طریق آموزش از راه دور ادامه تحصیل دهند و مدرک رسمی آموزش و پرورش را دریافت کنند.

رئیس موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت : هم اکنون بیش از 4 هزار نفر از زندانیان از طریق آموزش از راه دور تحصیل می کنند و بازماندگان از تحصیل 6 هزار روستا را تحت پوشش قرار دارند.

تقی زاده تصریح کرد : این دانش آموزان از طریق کتاب پایه و آموزش دیداری و شنیداری (نوارهای صوتی و تصویری و لوح فشرده) آموزش می بینند و در پایان سال از آنها به صورت حضوری آزمون کتبی گرفته می شود و مدرک رسمی آموزش و پرورش دریافت می کنند.

تقی زاده گفت : دانش آموزان ایرانی بازمانده از تحصیل می توانند برای ادامه تحصیل به مدارس ایرانی خارج از کشور برای ثبت نام مراجعه کنند و هم اکنون 6 مرکز فعال آموزش از راه دور در خارج از کشور نیز دانش آموزان ایرانی و خارجی را به روش الکترونیکی آموزش می دهند .

وی با بیان این که هدف عمده ما در توسعه آموزش از راه دور کشور این است که بازماندگان از تحصیل را در این مراکز جذب کنیم تا بار مالی آموزش و پرورش کم شود تصریح کرد: : با توسعه مراکز آموزش از راه دور تاکنون 320 میلیارد تومان در نظام آموزشی کشور صرفه‌جویی شده است