از نظر اسلام بهترین زمان برای بچه دار شدن چه روز و چه ساعتی است؟

اسلام برای بچه دار شدن زمان و ساعات مشخصی را توصیه کرده است.

آکاایران: از نظر اسلام بهترین زمان برای بارداری و بچه دار شدن کدام روز هفته و چه ساعتی از روز است؟

از آموزه های دینی به دست می آید آمیزش و همبستری برای بچه دار شدن در زمان ‏هاى ذیل مستحب است:

شب دوشنبه: که در پی آن فرزند حافظ کتاب خدا و راضی به آنچه خداوند برایش مقدر کرده ، می شود، شب سه شنبه : که در اثر آن بعد از سعادت اسلام ، شهادت روزی او می شود ، خداوند او را با مشرکان عذاب نمی کند ، دهانش خوشبو، دلش رحیم و جوانمرد خواهد بود ، زبانش از دروغ ، غیبت و تهمت و پاک باک می ماند.

شب پنج شنبه : که در پی آن حاکمی از حکما و یا عالمی از علما خواهد شد.

روز پنج شنبه هنگام زوال : که در پی آن شیطان به او نزدیک نخواهد شد تا پیر شود و سلامتی دین و دنیا روزی اش خواهد بود.

شب جمعه : که در پی آن بچه خطیب و سخنگو خواهد شد.

روز جمعه موقع عصر : که آن فرزند از دانایان مشهور خواهد شد.

شب جمعه بعد از نماز عشا : امید است آن فرزند از ابدال ( شبیه به والدین ) باشد.

نیز توصیه شده از نزدیکی کردن در شب های چهارشنبه و شب اول، وسط و آخر ماه قمری و نیز شب های ماه گرفتگی و طوفان های شدید پرهیز کنند.


موارد مکروهی نیز وجود دارد که بهتر است از آن ها پرهیز گردد:

1- جماع در شب و روزی که ماه و خورشید گرفته است.

2- هنگام غروب خورشید.

3- هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب.

4- شب اول ماه غیر از ماه رمضان.

5- در شب آخر ماه.

6- جماع بعد از احتلام در خواب.

7- جماع در اتاقی که بچه‏ ای وجود داشته باشد.

8- نگاه کردن به عورت زن هنگام جماع.

9- جماع به صورت عریان.

10- جماع رو به قبله و پشت به قبله.

11- جماع بدون وضو یا غسل.

12- هنگامی که شکم پر است.

13- جماع در جایی که کودکی باشد که به آن ها نگاه کند یا سر و صدای آن ها را بشنود، هر چند چیزی متوجه نشود.

14- جماع در فرصت بین اذان و اقامه نماز که مخصوص اعمال عبادی است.

15- جماع در شب عید فطر.

16- جماع در شب عید قربان.

پی نوشت ها :
وسائل الشیعه ؛ ج7 ، باب 190.